Deklarate Anullimi

NIPT L82316006A

Adresa: Bulevardi Zogu I Përballë Ministrisë së Drejtësisë, Tiranë

DEKLARATE ANULLIMI

 

Me anën e të cilës, unë i/e nënshkruari/a, z/znj. ________________________________, sot më datë _______________ anulloj rezervimin e udhëtimit/biletës/paketes turistike etj., të kryer nga Agjencia e Udhëtimeve “Rental Travel & Tours” (Rental – Travel , me Nipt L82316006A ).

 

 

 

 

 

 

 

Për Klientin

 

 

Emer    Mbiemer____________________________  Nënshkrimi_____________________________